Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

niezwykla13
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Reposted fromsilence89 silence89 viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
1826 4f92 500
niezwykla13
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
7211 261b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
Reposted fromnewbeginning newbeginning viaSkydelan Skydelan
2140 6bcc 500
Reposted fromarcreactored arcreactored viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
8537 8568
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
8268 39b9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
2581 740c 500
Stanisław Masłowski, Wschód księżyca, 1884
Reposted fromciarka ciarka viaSkydelan Skydelan
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów.  Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
niezwykla13
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viaSkydelan Skydelan
niezwykla13

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl