Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

niezwykla13
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
(...) Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Byłoby miło, gdyby było.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaSkydelan Skydelan
2915 5a5e 500

floralls:

envelope series I by anna remarchuk

Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
0767 217b
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Zadawanie bólu bliskim to broń obosieczna.
— Fight Club - movie
niezwykla13
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromxironical xironical viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
niezwykla13

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
2281 7132 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaSkydelan Skydelan

April 24 2017

5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl